Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Úkoly

Modul Úkoly umožňuje tvorbu a navazující spravování úkolu, umožňuje vedoucímu definovat úkol pro referenty jeho organizační jednotky a sledovat jejich plnění. Úkol může referent zadat i sám sobě a použít tak spisovou službu jako systém, který ho upozorní na definovanou událost.

Úkol lze definovat i ke konkrétnímu objektu (dokumentu, spisu, apod.). Vedoucí má vždy aktuální přehled o úkolech podřízených a každý pracovník vidí své úkoly, jejich prioritu i stav řešení. Řešitelé mají vždy přehled o blížících se termínech svých jednotlivých úkolů, můžou vyhledávat v úkolech již splněných v minulosti. Popis úkolu může být stručný nebo naopak obsáhlejší díky možnosti připojit přílohy.

 

Funkcionalita  modulu  Úkoly  je využívána  také  v dalších  modulech, např. Smlouvy  nebo  Jednání a usnesení, kde slouží k příme podpoře zasedání, porady, apod. Propojení s dalším nadstavbovým modulem Avízo zajistí odeslání informačního emailu určenému pracovníkovi při blížícím se termínu splnění úkolu.

 Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů