Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Prokazatelná odpovědnost za dokument

Spisová služba jako aplikace pro správu dokumentů zaručuje věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v  digitální  podobě  v  čase.  K tomu  využívá  důvěryhodné  úložiště  a obecné  principy  související s dlouhodobým  ukládáním elektronických dokumentů, zejména:

 

  • konverze a ukládání ve fromátu PDF/A
  • elektronické podepisování PDF dokumentů
  • časové razítkování ukládaných dokumentů
  • ověřování elektronických podpisů
  • logování  veškerých operací  provedených  se záznamy s uvedením času, osoby, typu operace a komentářem operace 
  • každodenní automatické generování elektronicky podepsaného a časovým razítkem opatřeného transakčního protokolu, který obsahuje seznam všech provedených operací


Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů