Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Jednoduchost a uživatelský komfort

  • aplikace se vzhledem a funkčností přiblížuje e-mailovému klientu
  • uživateli  jsou v každém okamžiku nabídnuty pouze  takové akce, které  je možné v závislosti na vlastnostech a stavu dokumentu provést
  • velké možnosti nastavení ze strany uživatele (uživatelské filtry a grafy, barevné schéma, určení pořadí sloupců v seznamech)
  • rozsáhlý systém nápovědy obsahující i krátká videa s návody
  • využití vazby na Základní registry usnadňuje vkládání adres, osob a firem do systému
  • podpora   metody  drag & drop  (vkládání  elektronických  dokumentů,  vkládání  dokumentů do spisu, apod.)


Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů