Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Elektronická úřední deska

Modul Elektronická úřední deska podporuje vyvěšování na fyzickou úřední desku (předání potřebných podkladů pověřenému pracovníkovi)  a  zajišťuje  automatické  zveřejnění  dokumentu na elektronické úřední desce prostřednictvím vazby na redakční systém úřední desky používané organizací.

 

Modul vystavuje potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce a automaticky upozorňuje pracovníka odpovědného za vyvěšení na konec vývěsní lhůty.Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů