Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Elektronická podatelna

Elektronická  podatelna   slouží  jako  rozhraní   pro  elektronickou   komunikaci  občana  s  úřadem a naopak. Umožňuje učinit elektronické podání, a to jak kvalifikované tak nekvalifikované ve smyslu příslušných zákonů.

 

Elektronická podatelna pracuje dle nastavení jako operačním systémem aktivovaná služba nebo jako kontinuální služba, která v určitém časovém intervalu provádí potřebné úkony.Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů