Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Důvěryhodné úložiště

 

Systém určený pro centralizovanou správu a krátkodobou až střednědobou archivaci elektronických dokumentů uvnitř organizace (Document Management System - DMS).

Kromě elektronických dokumentů v textovém formátu lze v DMS uchovávat i papírové dokumenty převedené do elektronické podoby (např. formou skenu - obrázku) nebo i jakékoliv multimediální soubory.

Vkládání a čtení souborů do/z úložiště probíhá přes definovaná aplikační rozhraní. Pro vizuální kontrolu uložených dat slouží webové GUI zobrazitelné pomocí klasických internetových prohlížečů.Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů