Spisová služba

Základní vlastnosti

architektura

 

 

žádná instalace na straně klienta

 

 • díky zvolené technologii (GUI aplikace na klientské a webová služba na serverové straně) není třeba na klientech žádná instalace - pouze vytvoření zástupce pro aplikaci umístěnou na serveru

   

 

 

veřejný komunikační protokol pro napojení ostatních agend

 

 • zveřejněné metody webové služby umožňují okamžité napojení dalších aplikací
 • rozhraní umožňuje přebírání čísla jednacího, čárového kódu, zakládání a vypravování dokumentů, vytváření spisů nad dokumenty, zařazování dokumentů do spisů, zaznamenávání doručení

 

 

komunikace s databází prostřednictvím webové služby

 

 • zabezpečená komunikace mezi klientem a serverovou aplikací probíhá ve formátu XML

   

 

přehledné, jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání

 

 • aplikace se vzhledem a funkčností snaží přiblížit e-mailovému klientu
 • uživateli jsou v každém okamžiku nabídnuty pouze takové akce, které je možné v závislosti na vlastnostech a stavu dokumentu provést

 • velké možnosti nastavení ze strany uživatele (barevné schéma, pořadí sloupců v seznamech, uživatelské filtry, grafy)

 

 

 

integrace vlastní elektronické podatelny

 

 • vlastní elektronická podatelna vyhovující všem předepsaným standartům
 • automatické zpracování příchozího kvalifikovaného podání a jeho zařazení mezi ostatní doručené dokumenty

 

integrace elektronické úřední desky

 

 • jednoduché začlenění do WWW stránek se zachováním jejich vzhledu
 • automatické vyvěšení a svěšení z elektronické úřední desky přírmo z aplikace spisové služby
 • podpora vyvěšování na fyzickou úřední desku (předání potřebných podkladů pověřenému pracovníkovi)
 • automatické upozornění referenta o doručení (svěšení) dokumentu z úřední desky

   

 

garance souladu s aktuální legislativou

 

 • sledování legislativních změn metodikem a reakce na ně v rámci technické podpory uveřejněním aktualizované verze

   

 

napojení na frankovací stroj

 

 • spolupráce s frankovacím strojem a váhou při vypravení dokumentu

   

 

centrální databázový sklad elektronických dokumentů

 

 • uložení elektronických dokumentů v databázi
 • jednoduché drag & drop vložení elektronické podoby dokumentu nebo přílohy dokumentu do databáze

 

široká nabídka tiskových sestav

 

 • poštovní obálky, podací deník, předávací protokoly, poštovní podací arch, obsah spisu, spisová obálka, skartační návrh, archivní štítky apod.
 • možnost uživatelských úprav prostřednictvím grafického editoru

   

 

 

napojení na externí registr fyzických a právních osob

 

 • aplikace může využívat existující externí registr fyzických a právnických osob nebo může udržovat vlastní data
 • možná kombinace obou přístupů (např. využití externího registru obyvatel a vlastní databáze registru subjektů)

   

 

 

 

uživatelsky definované filtry

 

 • možnost definovat podmínky výběru pro uživatele
 • uložení definovaných filtrů pro pozdější použití

 

implementace čárového kódu

 

 • čtení čárového kódu a následné provedení operace s nalezeným dokumentem pro definované akce (např. zaznamenání doručenek, předávání a přebírání dokumentů, vytváření seznamů, vypravování dokumentů apod.)
 • tisk čárového kódu samostatně nebo na poštovní obálku zvoleného typu

 

uživatelské nastavení tvaru čísla jednacího, spisové značky, čárového kódu

 

 • generování čísla jednacího nebo čárového kódu podle definovaného vzorce
 • možnost souběžného provozování více podatelen se zajištěním generování unikátního čísla jednacího

 

statistické a analytické nástroje

 

 • možnost definice statistických dotazů a následná prezentace jejich výsledků přímo z aplikace

   

 

 

 

 

 

 

 

 Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů