Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Avízo

Modul slouží k informování uživatelů spisové služby o událostech nastávajících v systému spisové služby. Informace má formu emailu doručeného do schránky uživatele, kterého se událost týká. Přímo z emailové zprávy lze přejít do aplikace Spisová služba a zobrazit v ní objekt, kterého se informace týká (např. dokument s blížícím se termínem vyřízení).

 

Modul informuje uživatele 

 

 • s rolí REFERENT o těchto událostech:

  • předání dokumentu/spisu na jeho funkční místo
  • vrácení doručenky vypravení, které dříve vypravil
  • dokument/spis, který je v jeho držení, je blízko termínu vyřízení (dle lhůty definované uživatelem)
  • dokument/spis, který je v jeho držení, je po termínu vyřízení
  • podepsání/odsouhlasení/neodsouhlasení el. vypravení vedoucím a vrácením referentovi
  • (ne)odsouhlasení objektu založeného referentem a předaného k odsouhlasení 
 •  s rolí VEDOUCÍ o těchto událostech:
  • dokument/spis, který je v držení jeho podřízených OJ, je po termínu vyřízení
  • předání el. vypravení k podpisu referentem nebo jiným vedoucím 
 •  s rolí SEKRETARIÁT o těchto událostech:
  • předání dokumentu/spisu na jeho organizační jednotku
  • doručení interního vypravení na jeho organizační jednotku
 •  s rolí VÝPRAVNA o těchto událostech:
  • nová datová zpráva k odeslání do datové schránky
  • vypravení ke svěšení z úřední desky

  

 Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů