Spisová služba

Představuje komplexní řešení pro evidenci, řízený oběh a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů v organizaci. Pokrývá celý životní cyklus dokumentů:

 • Vznik/příjem
 • Uložení v důvěryhodném úložišti
 • Příprava výstupů a odesílání
 • Tvorba spisu a vyřizování
 • Uložení do spisovny
 • Odeslání do digitálního archívu

 

Struktura produktu

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Hlavní rysy řešení

 • soulad s platnou legislativou (NSESSS, zákon 499/2004 Sb., 300/2008 Sb., 259/2012 Sb., 193/2009 Sb., 194/2009 Sb., a další.)

 • komplexní řešení správy a řízení dokumentů (workflow, schvalování, hlídání lhůt, el. podepisování)
 • moderní třívrstvá architektura na bázi WebServices
 • vazba na další IS (datové schránky, CzechPOINT, Základní registry,...)
 • integrace s libovolným agendovým informačním systémem na bázi webových služeb
 • jednoduché,  intuitivní  a u živatelsky  příjemné  prostředí,  které  snižuje  nároky na školení       a umožňuje implementaci v krátkém časovém období
 • standardizovaný implementační postup umožňující efektivní a rychlé nasazení aplikace
 • široká  škála rozšiřujících modulů (evidence smluv, příprava materiálů pro jednání komisí, rad   a zastupitelstev, avízo, evidence cenin, atd.)
 • hluboká integrace elektronických formulářů (MS Office, Open Office, ZFO, ...)
 • poskytování služeb technické podpory včetně Hotline a HelpDesk týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků
 • dlouhodobá znalost prostředí OVM, příspěvkových organizací a firem
 • možnost různých forem hostingu s velmi jednoduchou správou

 

Videoukázka aplikace Spisová služba

 

 

Komplexní řešení správy a oběhu dokumentů

Jednoduchost a uživatelský komfort

Důvěryhodné úložiště

Prokazatelná odpovědnost za dokument

Elektronická podatelna

Elektronická úřední deska

Avízo

Smlouvy

Úkoly

Jednání a usnesení

FotopodnětVyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů